نام زیـبـای پــدربا سیم و زر باید نوشت،
خوب و عـالی با عـیاری معتبر باید نوشت،
برکت نــان و نمک از همـت والای اوست،
این چنین گویم؛که نامش تاج سر باید نوشت👑

روز پدر بر تمام پدران مهربان پانیذی مبارک باد❣

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting