دوری از استرس

یک بازیگر خوب و توانمند باید راهکارهای مراقبت و مدیریت خود را بداند و بلد باشد. دوری از استرس یکی از مهارت هایی که است که خصوصا برای بازیگان نوپا نیاز است و توصیه می شود آن را فرابگیرند. وقتی موضوع استرس مطرح می شود، بسیاری از بازیگران می گویند که یوگا، تنظیمات در رژیم غذایی و هیپنوز می تواند سبب آرامش آن ها شود. برخی دیگر می گویند درمان های خانگی و چای های گیاهی می تواند منجر به آرمیدگی شان شود.

با این حال، وقتی افراد عصبی و پر از استرس هستند، بیش تر وقت ها مهم نیست چه می کنند و یا کجا پنهان می شوند، اعصاب آن ها همچنان به هم ریخته است. حالا چاره چیست؟ آیا راه حلی برای رفع این مشکل و رهایی از تنش ها وجود دارد؟ قطعا بله. برای رفع استرس می توانید پیام های اشتباهی را که روزانه به خودتان القا می کنید، شناسایی و حذف کنید. باورهای مسموم زیر را حذف کنید و تاثیر آن را بر آرامش بیش ترتان ببینید:

1. تو به این جا تعلق نداری، از این جا برو! نه، این اشتباه است. شما به این جا تعلق دارید. این راهی است که شما انتخاب کردید و برای همین درست است. مشکل اصلی در سیستم عصبی ما و ترشح کورتیزول نهفته نیست که ما را به استرس دچار می کند. مشکل اصلی باور منفی ای است که به ما می گوید ما در انتخاب مسیر دقت کافی را نداشتیم. به خودتان بیایید! این همان مسیری است که آرزو داشتید در آن قرار بگیرید و حالا باید قدردان باشید.

دوری از استرس

دوری از استرس

دومین باور منفی که دوری از استرس را دشوار می کند…

2. من همین حالا باید به سیستم عصبی ام دستور بدهم که آرام باشد و بیش تر از این موجب آبروریزی نشود! نه، این رویکرد به لحاظ روانشناختی اشتباه است. شما تنها زمانی می توانید شاد باشید و زندگی خوب و کم استرسی را تجربه کنید که دقیقا پذیرای همه ی هیجان ها، همه ی احساسات و همه ی باورهای خودتان باشید. لحظه ای که لباس قاضی ها را می پوشید و خودتان را در دادگاه درونی تان، به خاطر داشتن هیجان و احساس انسانی محاکمه می کنید، لحظه ای که شروع می کنید خودتان را نپذیرید، همه ی احساسات منفی تان اوج می گیرند و موجی از هیجان های ناخواسته شما را در بر میگیرد.

لحظه ای که اضطراب یا استرس به سرغ شما آمد، دستان تان را روی قلب تان، روی مرکز انرژی درون تان قرار دهید، و به خود بگویید: من اضطراب دارم، اما قرا نیست به همین شکل باقی بمانم. حالا با تمرین های مراقبه و تنفس خوب دیافراگمی می توانید تنش خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و به آرمیدگی لذت بخشی برسید.