‼️اطلاعیه‼️

🎭دوره های آموزشی پیشرفته🎭

هنرجويان 12سال به بالا (نوجوان و جوان) که دوره هایشان به پایان رسیده و تا کنون سه مدرک ( مقدماتی ، میانی و تکمیلی ) را از آموزشگاه دریافت کرده اند ، برای ادامه روند آموزشی می توانند در کلاس های پیشرفته ثبت نام نمایند🌹

🔴مهلت ثبت نام:30مهرماه
⚪️شروع دوره:2آبان
🟣روز:جمعه ها

⚫️آیتم:تحلیل کاراکتر و هدایت دربازیگری
ساعت 17تا18:30
مدرس:آقای امیررضا جلالی

🟡آیتم:بازیگری تئاتر
ساعت 18:30 تا20
مدرس:آقای محمدرضا غریب زاده

🎭درپایان دوره یک نمایش به اجرای عموم خواهد رسید.🎭

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting