در اين يادداشت بنا داريم در مورد اصول بازيگری مطالبی را بيان كنيم و به اين موضوع بپردازيم که يك بازيگر در بازی خود به چه اصل‌هایی بايد پايبند باشد. در واقع در هر كاری اصولی وجود دارد كه تبعيت از آن اصول رمز موفقيت محسوب می شود. اين اصول و تكنيك ها بسيار برای بازيگران مبتدی می‌تواند حائز اهميت باشد.

ترس

يكی از چالش هایی كه معمولا بازيگران مبتدی با آن مواجه هستند استرس و ترس است. اين ترس و استرس گاهی به حدی است كه تماما تمركز فرد را دچار اختلال می كند. فراموش نكنيد در بازيگری بيان و حركات بدن بسيار مهم است اين در حالی است كه استرس و ترس می تواند به راحتی هر دو اين عوامل را تحت الشعاع قرار دهد. پس يكی از اصول اوليه در بازگری كنترل ترس و استرس است.

ربات نباشيد

گاهی به هر دليلی بعضی هنرجو ها بازيگر را با ربات اشتباه می گيرند به طوری كه رفتارهای آنها كاملا شبيه به ربات هاست. بازيگری صرفا حفظ كردن و گفتن ديالوگ ها نيست بلكه در بازی‌ تن صدا، فراز و فرودها، انتقال احساس، زبان صورت و بدن از اهميت بسيار بالایی برخوردار است. بازيگری اين نيست كه شما صرفا به بيان سرد و بی روح ديالوگ ها بپردازيد.

درك صحيح نقش

وقتی می‌خواهيد نقشی را بر عهده بگيريد و بازی كنيد، قبل از بازی حتما در مورد نقش تحقيق كنيد تا بتوانيد به درك درستی از كاراكتر برسيد. اين مسئله از اهميت بسيار بالایی برخوردار است، در صورتی كه شما نسبت به نقشی كه بازی می كنيد اطلاعات و شناخت كافی نداشته باشيد قطعا در روند ايفای نقش با مشكل مواجه خوهيد شد و در نهايت خروجی كار هم چندان مطلوب نخواهد بود.

آموزش بازيگری كودكان

آموزش بازيگری كودكان

تمرين

تمرين انقدر نقش حياتی و حساسی در بازيگری دارد که يك مقاله مستقل و جداگانه در خصوص آن تاليف كرديم. در هر مرحله ای از بازيگری تمرين مهم است و هيچگاه بازيگر از تمرين معاف نيست. قبل از رفتن جلوی دوربين و بازی كردن حتما كاراكتری را كه می خواهيد بازی كنيد، تمرين كنيد تا بتوانيد با تسلط بيشتری به ايفای نقش بپردازيد. حفظ بودن ديالوگ ها، فن بيان قوی، برقرار ارتباط حسی با نقش و انتقال احساس مواردی است كه بايد مدنظر قرار دهيد.

لذت بردن از بازی

بدون شك، عاشق بازيگری بودن و لذت بردن از بازيگری اصلی ترين عامل موفقيت محسوب می شود. اگر شما از بازی كرد لذت ببريد مطمئن باشيد كه اتفاقات بزرگی را رقم خواهيد زد. اما در صورتی كه بازی كردن برای شما لذت بخش نباشد، نمی توان انتظار موفيقت را داشت. اگر نگاهی به افراد موفق در سينما داشته باشيم می بينيم كه همه‌ی آنها عاشق سينما هستند و از بودن در اين كار نهايت لذت را می برند.

خلاقيت

در هر كاری خلاقيت اهميت بالايی دارد به طبع سينما و بازيگری هم از اين اصل مستثنی نيست. بازيگری كه توان بداهه گويی و خلق اتفاق های نو را دارد قطعا به نسبت بقيه بازيگران موفق تر عمل خواهد كرد. سينما پر از ستاره هاست لذا شما بايد نسبت به همه‌ی اين ستاره ها متمايز باشيد و اتفاقی جديد را رقم بزنيد تا بتوانيد در صف ستاره های سينما قرار بگيريد.

دوره آموزش بازيگری كودكان

در ادامه لازم می دانيم در مورد دوره آموزش بازيگری كودكان صحبت كنيم از اين جهت كه اين دوره ها می تواند در رقم زدن موارد نام برده شده در بالا كمك شايانی كند. وقتی شما فردی را از همان دوران كودكی در اين فضا قرار می دهيد قطعا تسلط بيشتری نسبت به اين موارد پيدا می كند و به سادگی می‌تواند بر اصول و تكنيك ها تسلط پيدا كند.

آكادمی بازيگری پانيذ با درك همه‌ی مسائل مربوط به بازيگری اقدام به برگزاری دوره آموزش بازيگری كودكان كرده است و همواره اهتمام جدی به خرج داده تا بتواند بازيگران مستعد و توانمندی را به سينمای كشور معرفی كند. اين مجموعه كه به صورت تخصصی به آموزش كودكان می پردازد از تجربه و امكانات بسيار بالایی برخوردار است و در حيطه‌ی كاری خود اتفاقات درخشانی را رقم زده است.