🔺دوازدهمین تیزر ساخته شده هجدهمین جشنواره پانیذ

طلسم کوه سیاه 🎭

(شرکت کننده در بخش نوجوان)

کارگردان : فاطمه امینی 😍

نویسنده: 📝
فرشید قلی پور

بازیگران:
آریانا احمدی
سارا محمدی حسن
شارمین افتخار
حنانه اسدالهی
حامی نظری

گروه فرم:
فائزه محمودی
امیر علی باهوش
ساغر تیمور نژاد
یاسمین تیمورنژاد
النا امین

موسیقی: 🎻🎼
علیرضا ابوطالبی(تنبک)

تیزر: 🎥
حمیدرضا شاهپسند

طراح پوستر:🖌
لیلی شعبان زاده

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting