توجه 📣📣📣📣📣📣

طبق پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا ،
تمام هنرجویانی که از این هفته در کلاس های حضوری شرکت دارند باید از این نامه پرینت گرفته و با مراجعه به پایگاه های سلامت برای حضور در کلاس این نامه را همراه داشته باشند 🙏
(چنانچه هنرجویی تمایل به مراجعه به پایگاه های سلامت را ندارد ،والدین میبایست برای تایید سلامت فرزند خود این نامه را امضا نمایند)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting