دختر گمشده محصول 2014

دختر گمشده محصول 2014 یک فیلم هیجانی و روان شناختی به کارگردانی دیوید فینچر است و در آن روزاموند پایک و بن افلک نقش های اصلی را بازی کرده اند. در ابتدا زندگی شادکامانه ی یک زوج جوان (ایمی و نیک) تصویر می شود اما زمانی که در پنجمین سالگرد ازدواج شان، ایمی ناپدید می شود، پلیس و رسانه ها شک می کنند که آیا این ازدواج واقعا شاد بوده است یا نه.

دختر مرموز!

دختر گمشده محصول 2014 توانست با بودجه ای معادل  61 میلیون دلار به فروش 369.3 میلیون دلاری دست پیدا کند چرا که مثل همیشه از آثار جذاب فینچر استقبال می شود. در این درام رازآلود ازدواجی، هیچ یک از افراد آن گونه که می نمایند نیستند. زمانی که ایمی ناپدید می شود، پدر و مادر پولدار او در رسانه ها حاضر می شوند و صحبت می کنند. خبرنگاران برای فهمیدن دلیل این اتفاق مدام نیک را مورد مواخذه قرار می دهند و در یک کلام آسایش از دودمان آن ها رخت می بندد. مهم ترین نکته پیچیدگی های شخصیتی و ذهنی ایمی است. مخاطب مدام در پی این است که بداند ایمی دقیقا به دنبال چه چیزی است و چرا تا این حد مصرانه در پی تخریب جلوه ی همسر نویسنده و معلم خود است.

دختر گمشده محصول 2014

دختر گمشده محصول 2014

جالب این که دختر گمشده محصول 2014 دومین فیلم پیاپی دیوید فینچر است که در آن از کلمه ی دختر استفاده شده است، (پس از دختری با خالکوبی اژدها). دختر گمشده به خوبی نشان دهنده ی یک تک فرزند لوس (ایمی) است که برای رسیدن به اهداف خود می تواند دست به کارهای عجیبی بزند و همه را به تعجب وادارد. او چنان پیچیده و خطرناک می شود که همسرش از بودن در کنار او می ترسد! از دیگر سو، شاهد رفتارهای جمعی و غیرانسانی هستیم. مثلا خبرنگاران که به یکباره به زندگی نیک هجوم می آورند و آسایش او را می ربایند. هیچ کدام از آن ها فکر نمی کند که این رفتار تا چه اندازه زننده می تواند باشد.

ذهنیت گوسفندی

همه ی آدم ها به یک باره شروع می کنند به حدس و گمان و قضاوت کردن. چرا؟ به دلیل این که طرز تفکر خاصی تحت عنوان Sheep Mentality  ناگهان مانند یک موج می آید و آدم ها را سوار می کند و همه دیوانه وار از آن پیروی می کنند، بدون این که حتی ذره ای از حقیقت باخبر باشند. دختر گمشده محصول 2014 تلنگری به انسان ها است که بنا بر خطاهای شناختی و فرهنگ مسموم جمعی، تلاش دارند رفتارهای خاصی را از خود نشان دهند.