خواندن یا نخواندن!

خواندن یا نخواندن، مسئله این است! نکته ی مهمی که بازیگران باید به آن توجه کنند، این است که مطالعه داشتن و درس خواندن در راه بازیگر شدن یک امر ضروری است. بازیگری هم مانند هر کار دیگر نیازمند مطالعه کردن است. چگونه می توان مطالعه کرد؟ بازیگری یک مهارت است و مطالب فراوانی برای یادگیری وجود دارد. بسیاری از بازیگران می گویند که هرگز دست از یادگرفتن و مطالعه برنداشته اند، حتی وقتی که شناخته شده بودند و حتی به ستاره تبدیل شده بودند.

آشنایی با ادبیات بسیار ضروری است. کسی که سواد ادبی ندارد، احتمالا در بازیگری هم موفق نخواهد شد. علاوه بر مطالعه ی زیاد که لازمه موفقیت است، تمرین مرتب هم توصیه می شود. تمرین کردن شما را به نسخه عالی از خودتان تبدیل می کند. حتی جذاب ترین بازیگران هم اوقاتی را سپری خواهند کرد که باب میل شان نیست. مثلا ممکن است دوره ای از بیکاری را تجربه کنند و از آن ها دعوتی برای همکاری به عمل نیاید. در این زمان آن ها هوشمندانه عمل می کنند و به یادگیری هر چه بیشتر و تمرین تکنیک های جدید ادامه می دهند تا در صورت آغاز پروژه ی بعدی کاملا آماده باشند.

خواندن یا نخواندن !

خواندن یا نخواندن !

اهمیت تحقیق کردن

یکی دیگر از نکاتی که با رعایت آن می توانید مسیر موفقیت را برای خود هموار کنید، تحقیق کردن است. اگر برای یک تست بازیگری آماده می شوید یا تمرینات را برای یک نقش جدید انجام می دهید، و یا حتی اگر به تنهایی و برای پیشرفت شخصی تان تمرین می کنید، تحقیق کردن از مهمترین وظایف شما خواهد بود. این را بدانید در تمام سال هایی که به عنوان بازیگر مشغول فعالیت خواهید بود، مهارت های تحقیقاتی بسیار به شما کمک خواهد کرد. بنابراین یاد بگیرید که اخبار را دنبال کنید، با آدم ها معاشرت داشته باشید، روابط خوب اجتماعی برای خود بسازید. کنجکاو باشید و روزانه مطالعه کنید. به این ترتیب در جریان آن چه در دنیای پیرامون رخ می دهد قرار می گیرید.

بهترین بازیگران یاد گرفته اند که بخشی از دنیا باشند و برای هر نقشی که به دست می آورند، با جزئیات تمام تحقیق کنند. در کنار همه ی این ها به عنوان بازیگر بهتر است یاد بگیرید که هنر رها کردن را در زندگی روزمره پیاده کنید. یاد بگیرید که آرامش و مراقبه را در دستور کار قرار دهید و روزانه زمانی را به سکوت و تفکر اختصاص دهید. این که بتوانید ذهن آگاهی تان را بالا ببرید، قطعا از شما یک فرد مسلط تر می سازد.