آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

فائزه محمودی🌹

را از طریق هجدهمین جشنواره تئاتر پانیذ برای برنامه کودک ململ📺

به عنوان مجری، در کنار سرکار خانم فاطمه امینی🌹

تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر را داریم🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانيذ_هستم
@paniz_acting