مجموعه پانیذ تولد هنرجو شایان اسکندری را تبریک گفته و برای این پسر هنرمند از خداوند یکتا بهترین ها را خواستاریم.
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting