آموزشگاه پانیذ در راستای ایجاد حس صمیمیت و تعامل ازهنرجویان و مدرسین در طی این مدت تا به الان درخواست نمود تا روز های تولد خود را یک روز قبل به لینک زیراطلاع داده تا در کانال رسمی آموزشگاه به ایشان تبریک گفته شود

لذا عزیزانی هستند که در جریان این امر قرار نگرفته اند

این پیام جهت اطلاع رسانی به اشتراک گذاشته شده است

@panizactingadminos
@paniz_acting