توجه به لباس پوشیدن

توجه به لباس پوشیدن نکته ی مهمی است که بازیگران جوان بهتر است برای موفق شدن آن را مد نظر داشته باشند. مثلا برای روز تست بازیگری اگر شما لباس هاس خود را اصولی و هوشمندانه انتخاب کنید، می توانید شانس بیشتری داشته باشید که به چشم کارگردان بیایید. همان طور که در هر تست بازیگری بیشترین توان خود را به کار میگیرید تا آماده شوید، بخشی از این تلاش باید به نحوه ی لباس پوشیدن تان اختصاص داشته باشد. اگر همه ی زمان تان را برای نحوه ی اجرا اختصاص دهید ممکن است فراموش کنید که انتخاب لباس بسیار مهم است و در دقیقه ی نود نتوانید انتخاب مناسبی داشته باشید و نقش را از دست بدهید.

توجه به لباس پوشیدن

توجه به لباس پوشیدن

نحوه ی لباس پوشیدن شما می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. روانشناسی ای که پشت نحوه لباس پوشیدن وجود دارد، یک زمینه ی مهم است که مطالعات فراوانی درباره اش انجام شده است. اگر افراد بدانند که لباس پوشیدن چه ابزار قدرتمندی است، متوجه تاثیراتی می شوند که نوع لباس پوشیدن در نحوه ی بازخورد افراد دارد. تعداد مطالعات در این زمینه هر لحظه رو به افزایش است.

بررسی یک مطالعه

در یکی از مطالعات که درباره ی استخدام فرد مناسب برای یک شرکت بود، افراد مصاحبه کننده در عرض فقط سه ثانیه داوطلبی را برگزیدند که کت و شلوار خیلی خوبی پوشیده بود(!) آن ها گفتند: به نظر ما این فرد اعتماد به نفس بالاتری دارد، موفق تر، منعطف تر و پربازده تر از دیگران است. همه ی این نظرات خوب فقط به این دلیل حاصل شد که فرد مورد نظر می دانست برای یک مصاحبه چگونه باید لباس بپوشد. امیدوارم با این مثال به روشنی متوجه موضوع شده باشید.

این مهم برای بازیگران از اعتبار بیشتری هم برخوردار است. قشر هنرمند مانند کارگردانان و تهیه کنندگان دوست دارند اطمینان حاصل کنند که شما به عنوان بازیگر، راه لباس پوشیدن خود را برای موقعیت های مختلف می دانید و از این رو یک فرد حرفه ای هستید. این که راه و روش خود را در راه هنر بدانید، به خودتان لطف کرده اید. باید به طرز زیرکانه ای لباس پوشیدن تان را با نوع کاراکترتان مطابقت دهید. در این شرایط هر هنرمندی می تواند جذب شما شود و برای نقش مورد نظر انتخاب تان کند! برای آشنا شدن با نحوه ی لباس پوشیدن منابع فراوانی وجود دارد که می توانید آن ها را گوگل کنید و از آن ها بهره مند شوید.