هنرجویانی که اجرایشان مورد توجه داوران قرار گرفت و در بخش تقدیر شدگان از ایشان به دلیل متن و اجرای خوب یاد شد
تقدیرشدگان
آرادنویزی(مونولوگ متروک)
نفیسه مجدانی(مونولوگ مرغ دریایی)
محنامیرزابابایی(مونولوگ مرد بزرگ)
رومینافکورصبور(مونولوگ پ مثل پدر)
ارشیاتوکلی(مونولوگ واله)
نازنین هاشمی(مونولوگ قصه هزارویک شب)
صدرامیرزایی(مونولوگ نامطلوب)
امیرحسین حجتی(مونولوگ ده سال سکوت)
محمد حسین تاجیک(مونولوگ پایان تلخ یک رویای شیرین)
امیرمحمدکریمی(مونولوگ اژدها)
روشنک فولادگر(مونولوگ بدون تو)(جهت تلاش چشمگیر و خلاقانه درجشنواره)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting