با توجه به این که آموزشگاه پانیذ، تعطیلات‌ رسمی تعطیل میباشد لذا فقط روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۱۹ شهریور کلاسها تعطیل و به دوره هنرجویان اضافه میشود.بقیه ایام این هفته کلاسها به روال خود باقیست.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting