📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
با توجه به این که آموزشگاه پانیذ فقط تعطیلات‌ رسمی تعطیل میباشد لذا فردا پنجشنبه مورخ ٩٩/٣/١٥ تمامی کلاس های حضوری و آنلاین و همچنین تمرینات،کنسل و این تعطیلی به انتهای دوره هنرجویان اضافه خواهد شد👌

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting