اين هفته پس از پايان تست هاى گروه جوان ، تايم تست هاى گروه نوجوان اعلام خواهد شد.
🎆اخبار را دنبال كنيد.🎆
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting