تست گروه سنى جوان:
روز یکشنبه 🗓
تاريخ: ٦مهرماه

🎭آقاي پيمان ياقوتى
ساعت٥

🎭آقاي اميررضا جلالي
ساعت ٦

🎭آقاي امين اكبري نسب
ساعت٦.٣٠

-هنرجويان لطفا راس ساعت تست در مجموعه حضور يابند.🙌🏻🌈

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting