تئاتر بازی تاج و تخت
کارگردان : محمد جواد بشارت

با بازی هنرجوی موفق پانیذ “حامی ترابی ”

۱۴ آذر تا ۱۴ دی(تماشاخانه مهرگان سالن ۱)

تهیه بلیط از تیوال

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting