بهترین آموزشگاه پانتومیم در شرق تهران

آموزشگاه پانيذ انتخاب هنرجويان

سارا محمدي مهرداد
ماني اسلامي

را براي فيلم كوتاه جشنواره اي آرزو
كارگردان : فرشاد آريان
از طريق مراجعه حضوري كارگردان به آموزشگاه تبريك گفته و آرزوي درخشش تمام هنرجويان در عرصه هنر را خواستاريم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting