🔴کاندید های شرکت بزرگ فیلمسازی جهت تست نهایی
بخش سوم

۱.امیرحسین خانلو ۱۸ سال
۲.نسیم حق گوی ۱۷ سال
۳. ارمان جلیل پور ۱۹ سال
۴.سودا محبی ۱۷ سال
۵. یکتا نجاتیان ۱۶ سال
۶ . مانی قوامی پناه ۱۶ سال
۷. سجاد موسوی ۱۸ سال
۸. عباس اصغری ۱۷ سال
۹.مهدی کریمی ۱۸ سال
۱۰. امیر عباس فراهاد نیا ۱۵ سال
۱۱. عرفان احمدی ۱۷ سال
۱۲. مهتا علیزاده ۱۷ سال
۱۳.محمد متین قلب بیاتی ۱۵ سال
۱۴. ایلین اذری ۱۷ سال
۱۵. محمد جواد حاتمی ۲۰ سال
۱۶. کسری ریوندی ۱۴ سال
۱۷. رها مقدم ۹ سال
۱۸. محمدرضا اصغری ۱۶ سال
۱۹. محمد مهدی نظری ۱۵ سال
۲۰. مهشید احمدی نژاد ۱۷ سال
۲۱. مانی ورکانی ۱۷ سال
۲۲.امیر محمد سلامی ۱۶ سال
۲۳. ملودی محسنی ۶سال
۲۴. عباس جیریایی ۱۵ سال
۲۵. هستی فدایی ۱۵ سال
۲۶. هستی مروجی ۱۵ سال
۲۷. ستایش حبیبی قانع ۱۷ سال
۲۸.محمد مهدی مشتاق فر ۱۵ سال
۲۹.یگانه فردوسی ۱۸ سال
۳۰. ستایش حسینی ۱۶ سال
۳۱. ایلیا جهانی ۱۵ سال
۳۲.یگانه عطاری ۱۸ سال
۳۳.ایلیا شیبانی ۱۶ سال
۳۴.مهرسام موحدی ۱۳ سال
۳۵.رهام رضایی ۸سال
۳۶.آترین نژاد ابیض ۹ سال
۳۷. تلما اشتری ۱۰ سال
۳۸.لیلیان ملک ۱۰ سال
۳۹.آریسا پیام شاد ۸ سال
۴۰.سورنا بداغی ۸ سال
۴۱.سهیل قربانی ۱۱ سال
۴۲. پرهام شیریجیان ۱۰ سال
۴۳.مهبد کلانی ۶ سال
۴۴.یلدا زارع ۱۲ سال

۴۵.ملودی محسنی ۶ساله

۴۶.سروشا فاضلی ۵ساله