🔴کاندید های شرکت بزرگ فیلمسازی جهت تست نهایی

بخش دوم

 

۱.ستایش عطار شوشتری ۱۲ سال

۲.نهال بلباسی ۶ سال

۳. لیلیان ملک ۱۱ سال

۴. ساغر کوهستانی ۱۳ سال

۵. اراد معصومی ۷ سال

۶ .ترنم خضری پور ۱۲ سال

۷. ایین ارمان ۷ سال

۸. سارینا رحمتی ۱۰ سال

۹. هلیا کرکه ۶ سال

۱۰. نازنین طهماسبی ۱۴ سال

۱۱ . یسنا صالح ۹ سال

۱۲ . مهیار مهرابیان ۷ سال

۱۳ . رها اقازاده ۱۲ سال

۱۴.فاطمه مراقی ۹ سال

۱۵.مهرزاد مسعودی فر ۹ سال

۱۶.باران گلپایگانی ۱۲ سال

۱۷.شارمین افتخار ۱۵ سال

۱۸.ریحانه شیرین فکر ۹ سال

۱۹.راوش کریمی جمی ۸ سال

۲۰. مهتا رجبی ۶ ساله

۲۱.ترانه اسمعیلی ۵ سال

۲۲. راستین صباغی ۹ سال

۲۳. یاسمین تیموری ۱۱ سال

۲۴. ارنیکا قلیچی ۶ سال

۲۵.رهام خاشعی ۹ سال

۲۶. مهسا پناهی ۱۴ سال

۲۷. پارسا تاتاری ۶ سال

۲۸. علی رضایی ۱۴ سال

۲۹. سام فراهانی ۸ سال

۳۰. عماد خداشناس ۱۰ سال

۳۱. رادمان یاوری ۶ سال

۳۲. نیایش یاوری ۱۲ سال

۳۳. پانیسا پیوخت ۶ سال

۳۴. اریسا پیام شاد ۹ سال

۳۵.محمد حافظ اخوان مقدم ۱۲ سال

۳۶. مهبد کلانی ۱۰ سال

۳۷. محیا حسین زاده ۱۲ سال

۳۸.گلشید شمس ۱۱ سال

۳۹. رها شیرازی ۱۲ سال

۴۰.باران مزینانی ۷ سال

۴۱ آیید مهدی زاده ۶ سال

۴۲. هلیا مهدوی ۱۲ سال

۴۳. عسل شوندی ۱۴ سال

۴۴. امیر عباس فرهاد نیا ۱۵ سال

۴۵.محمد متین قلب بیاتی ۱۵ سال

۴۶. محمد طاها منتظری ۱۲ سال

۴۷. اوا سراج ۱۰ سال

۴۸. یونا رضی پور ۱۴ سال

۴۹. اترین نژاد ابیض  ۹ سال

۵۰. امیر علی ایزدی ۱۲ سال

۵۱. کیان محمد رستمی ۱۲ سال

۵۲. کسری ریوندی ۱۴ سال

۵۳. رها مقدم ۹ سال

۵۴. محمد طاها جمشیدی ۱۲ سال

۵۵. مهدیس عبدی ۸ سال

۵۶. محمد مهدی نظری ۱۵ سال

۵۷. امیر علی طاهری نژاد ۹ سال

۵۸. امیرعلی باهوش ۱۱ سال

۵۹. هانا نصر ابادی ۸ سال

۶۰. غزل اشعری ۱۳ سال