بازیگر نترس

چگونه می توان یک بازیگر نترس بود؟ معمولا بازیگران با این ترس دست و پنجه نرم می کنند که اگر در برابر دوربین، هنگام تست بازیگری در برابر کارگردان و تهیه کننده و یا سایر بازیگران اشتباه کنم، چه می شود؟ اغلب بازیگران گمان می کنند اگر چنین اتفاقی بیفتد راه برگشتی از آن نخواهد بود. آن ها می ترسند که در لیست سیاه قرا بگیرند و هرگز کسی دوباره به آن ها فکر نکند.

نکته ی جالب این جاست که همان کسانی که دلتان می خواهد آن ها را تحت تاثیر قرار دهید، دوست دارند یک بازیگر شجاع و جسور را ببینند. حتما شما به آن چه که آن ها فکر می کنند اهمیت می دهید و دوست دارید یک بازیگر نترس باشید! شما می خواهید ثابت کنید که از عهده ی این کار برمی آیید. اما زمانی که فکر کردن بیش از حد و تلاش کردن های بی ثمر موجب محدودیت شما می شود، باید نگاهی که به این صنعت دارید را مجددا تنظیم کنید.

به تازگی صحبتی با Les Chantery انجام شد، او یک بازیگر برجسته و مربی بازیگری خوب است. طبق تعریف او، بازیگر خوب یک بازیگر خطرناک است! خطرناک، نترس، جسور، پویا، این ها صفاتی است که مربیان بازیگری، کارگردان ها و تهیه کننده ها مدام به آن ها اشاره می کنند.

بازیگر نترس

بازیگر نترس

چند راه برای بازیگر نترس بودن:

1. اشتباه کنید تا یاد بگیرید. این را بدانید که اشتباهات موقعیت های خوبی برای یادگیری اند. هر اشتباهی که مرتکب می شوید، می تواند به یک درس بزرگ تبدیل شود. اگر دست از ترسیدن بردارید و به خودتان اجازه ی اشتباه کردن بدهید، احتمالا به عنوان یک بازیگر رشد می کنید و می بالید. اگر هر اشتباهی یک موقعیت طلایی است، دیگر از چه چیزی باید بترسید؟

2. کمال پرست نباشید. کار خوب نهایتا خواهد درخشید. اگر روی هنر بازیگری خود کار کنید، اگر مهارت های خوب و واقعی را یاد بگیرید، شما یک هنرمند بهتر خواهید بود و در زمان اجرا بهترین خود می شوید. ممکن است مردم برای مدتی این بعد شما را نبینند، اما اگر همیشه سعی در تقویت خود داشته باشید، و کارهایی را که لازم است انجام دهید، مخاطبان نهایتا متوجه آن خواهند شد.

3. ورزش کردن. هر روز کمی ریسک کنید تا به مرور به ورزشکاری خطرناک و حرفه ای تبدیل شوید. تصور کنید شجاعت یک عضله است که باید روی آن کار کنید. سعی کنید خودتان را از محدوده ی آسودگی و راحتی خارج کنید تا در دنیایی که چالش دارد، چیزهای جدید یاد بگیرید.