در بخش نوجوان

کارگردان : ملیکا رضی

بازیگران منتخب هنرجویان

ملیکا افسری راد
مبینا جعفرآبادی
تینا ریوندی
ارغوان دولت آبادی
فاطمه دقیقی
علیرضا ابوطالبی
پویا بیک محمدی
محمد حسین زال فرد
آرین رجبی
مهیار رمضانی
حسین پورتقی طهرانی
پارسا معارف وند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting