در بخش نوجوان

کارگردان : بهرام سروری نژاد

بازیگران منتخب هنرجویان

محسن قاضی
مهدی بازیار
صدرا محرمی
پارسا محمدبیگی
ماهان حسنی
محمد امین احمدی
هیراد مسعودی
مسیحا معصومی
بردیا اینانلو
علی فراهانی
امیررضا صالحی
مهدی قبولیان
محمد علی میرصانع
یزدان رحیمی
رائین مشرفی

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting