در بخش نوجوان

کارگردان : برکه بذری

بازیگران منتخب هنرجویان

متینا عظیمی فرد
رزا اکبری مقدم
نگار فتحی
محمدعلی امیرپور
معصومه شعبانی
حنانه اسدالهی
حامی نظری
الهه روزبان
ستاره امیری
شارمین افتخار
پریا داداش زاده
سانیا سیفی
هانا عابد
آریانا احمدی
سامان تبریزی

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting