هنرجویان پرتلاش پانیذی بار دیگر با قدرت و شور و ذوق آموزش خود را با رعایت تمام اصول بهداشتی از سر گرفتند👌
به امید موفقیت تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر 🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting