بزودی شاهد اکران فیلم” دوچ ”
با هنرمندی هنرجو محمدامین احمدی
کارگردان : امیر مشهدی
خواهیم بود.

به امید موفقیت تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting