اهمیت تمرین صدا

زمانی که شما یادگیری بازیگری را شروع می کنید ممکن است چیزی از اهمیت تمرین صدا ندانید. اما به مرور زمان این موضوع اهمیت خاص خود را به شما نشان می دهد. در واقع باید این موضوع را بدانید که در بازیگری، حرکت و صدا از هم جدا و متمایز نیستند. این اولین حقیقتی است که به عنوان یک بازیگر باید بپذیرید. این موضوع در نگرش و نحوه ی تمرین کردن شما خیلی موثر است. هر سه المان با هم کار می کنند تا حقیقت مطلبی را متن می گوید بیان کنند و یک داستان جذاب را روایت نمایند. در واقع همه ی این ها به روایت داستان مرتبط می شوند.

روایت مهم است

اگر شما در شانه هایتان احساس تنش داشته باشید، به گونه ای که داستان سرایی شما تحت تاثیر قرا بگیرد، مسئله ای است که باید رفع شود. اگر صدای شما به گونه ای باشد که تماشاچیان تئاتر نتوانند آن را بشنوند، موضوعی است که باید رفع شود. اگر شما جمله را با انرژی آغاز کنید اما در پایان جمله صدایتان افت کند، اتفاقی که به آن line droop می گویند، آنگاه شما می توانید کیفیت کل تولید هنری را پایین بیاورید.

اهمیت تمرین صدا

اهمیت تمرین صدا

در زمان شکسپیر، بهترین جایگاه های تئاتر در پشت صحنه واقع شده بودند. دلیل این بود که زبان و حرف ها مهم ترین فاکتورها محسوب می شدند و این جایگاه ها بهترین دسترسی را از نظر شنیداری داشتند. این روزها عنصر بصری تئاتر بسیار بارز و پررنگ شده است، اما کلمات هستند که استخوان بندی روایت داستان را می سازند.

اهمیت تمرین صدا در بازیگری

به من اطمینان داشته باشید، تمرین روی اینکه از نظر کلامی بیان شیواتری داشته باشید و خوب تلفظ کنید، از شما یک روایتگر قوی تر و توانمندتر می سازد. یک تمرین خوب این است که آثار فاخر را با صدای بلند بخوانید. در یک مصاحبه ی اخیر با Damien Ryan که از بزرگ ترین بازیگران و کارگردانان شکسپیری استرالیا محسوب می شود، او درباره ی اهمیت بلندخوانی آثار شکسپیر به عنوان کلیدی برای بازیگر شدن صحبت کرد.

هر چه میزان راحتی و آرامش شما درباره ی زبان بیش تر شود، از سر و کار داشتن با آن لذت بیش تری می برید. اگر این خطوط ادبی، برای شما دشوار، باستانی و ناآشنا باقی بماند، در زمان اجرا یا تست های بازیگری، آدم ها متوجه آن حالت خاص خواهند شد که طبیعتا به نفع شما نیست. هر چه بیش تر روی مونولوگ ها، شعرها و صحنه ها از نویسندگان و شاعران مختلف کار کنید، خطوط خود را بهتر و روان تر ادا خواهید کرد.