آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

ایلیا جهانی
ایلیا جعفرزاده

را برای سریال “دوپینگ ”

کارگردان : رضا مقصودی

پخش در ایام عید

از طریق سایت رسمی آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting