آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

ابوالفضل قاسمی🌹

را از طریق هجدهمین جشنواره تئاتر پانیذ برای برنامه کودک ململ📺

در کنار سرکار خانم فاطمه امینی 🌹

تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر را داریم🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانيذ_هستم
@paniz_acting