آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

آیسا نوری

را برای سریال شبکه خانگی (هم گناه) به کارگردانی مصطفی کیایی
تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان را در عرصه هنر داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting