آزادی به سرزمین خودبازخواهدگشت
کارگردان:حامداویسی طهرانی
هنرجویان منتخب:
زهرادرخشان
روژینا نیک زارع
ثناطهماسبی
آینازکردبچه
یاسین حیدری
هنرجویان ۱۶سال به بالا که تاکنون فرصت شرکت درتست بخش جوان را نداشته اند میتوانند ساعت ۱۸:۰۰ امروز جمعه در آموزشگاه حضوریابند.#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم@paniz_acting