برخی از والدین شاهد کمبود اعتماد به نفس در فرزندان خود هستند. این موضوع مخصوصا در سنین کودکی و نوجوانی بیش تر رخ می دهد. بعضی از والدین تصمیم می گیرند با آموزش هنر به فرزندان خود، اعتماد به نفس آن ها را افزایش دهند. آموزشگاه پانیذ با هدف آموزش هنر بازیگری به کودکان و نوجوانان در شرق تهران تاسیس شده است. شما می توانید با ثبت نام فرزندان خود در پانیذ، شاهد افزایش اعتماد به نفس کودکان در آموزشگاه بازیگری باشید. حال این سوال پیش می آید که اعتماد به نفس چیست؟ چگونه می توان کودکانی دارای این خصیصه پرورش داد؟ نتایج کمبود اعتماد به نفس کودکان چیست؟

"<yoastmark

اعتماد به نفس احساسی است که فرد به توانایی ها خود دارد. این حس که او که کنترل زندگی اش را در دست دارد و می تواند با چالش های آن به خوبی مواجه شود. گفته می شود برای پرورش کودکانی که اعتماد به نفس خوبی دارند، از تعریف و تمجیدهایی که بر پایه ی واقعیت نیستند، پرهیز کنید. این دقیقا بر عکس آن چیزی است که بسیاری از والدین گمان می کنند. روان شناسان می گویند تعریف های بی پایه به اندازه ی تحقیر و سرزش کودکان می تواند به اعتماد به نفس آن ها لطمه وارد کند. تمرین هنر بازیگری به دلیل آموزش مهارت های فن بیان و ارتباط های فراوان با سایرین می تواند تمرین فوق العاده ای برای افزایش اعتماد به نفس باشد.

پس افزایش اعتماد به نفس کودکان در آموزشگاه بازیگری پدیده ای دور از انتظار نیست.

اگر می خواهید هنرمندی باشید که اعتماد به نفس بالایی دارد، اکنون با آموزشگاه بازیگری پانیذ تماس بگیرید.  اگر کودکان اعتماد به نفس کافی داشته باشند، نگاه مثبتی به خود داشته و انتظارات واقع بینانه ای از خود دارند. آن ها با هم سالان خود به خوبی ارتباط برقرار می کند. همه ی این ویژگی های مثبت می توانند با اجرای تکنیک هایی بهبود پیدا کنند. یکی از این تکنیک ها دنبال کردن یک هنر است. اگر کودکی اعتماد به نفس ناکافی داشته باشد ممکن است در آینده هم منفعل یا زیردست باشد. ممکن است در آینده نتواند ارتباطات اجتماعی خوبی برقرار کند. بنابراین درمان اعتماد به نفس ناکافی در این دسته از افراد ضروری می نماید. اگر تمایل ندارید از تراپی بهره ببرید، می توانید هم زمان با یادگیری یک هنر، اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. این هنر می تواند بازیگری باشد!