افتخاری دیگر از ستارگان پانیذ
هنرجو صالح کاشفی به دلیل موفقیت های پی در پی فیلمسازی درجشنواره های بین المللی، توانست ویزای سوئیس را همزمان با زادروز بیست سالگیش دریافت نماید
طبق این برنامه در سوئیس قراراست فرصت مطالعاتی سه ماهه یک فیلم کوتاه همراه با تولید با کلیه امکانات را بدست آورد و باز هم مجموعه پانیذ را در بخش بین الملل سرافراز نماید.
با آرزوی درخشش همه ستارگان پانیذ در آسمان بی همتای هنر ایران وجهان

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting