افتخاری دیگر از آکادمی پانیذ در سطح بین الملل👏

سه اثر (مردی که لب نداشت) به کارگردانی گروهی و با بازی هنرجویان :
پانیذاسماعیلی🌹
معصومه فخرذاکری🌹
سیناصفوی🌹
علیرضاابوطالبی🌹

(اژدهاک)به کارگردانی مدرس امین اکبری نسب و با بازی مدرسین
محمدرضا غریب زاده🌹
امین اکبری نسب🌹

(ابر ته فنجان) به کارگردانی مدرس محمدرضاغریب زاده و با بازی مدرس
امین اکبری نسب🌹

(محصول مشترک ایران،آمریکا،لهستان،انگلستان)
در نخستین جشنواره بین المللی نمایشنامه خوانی صحنه مدیای من انتخاب شدند. این سه آثار طبق روال جشنواره قرار است در پروسه بررسی قرارگیرند.

با آرزوی موفقیت بیشتر خانواده بزرگ پانیذ در عرصه های بین المللی🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting