چهارمین جشنواره مونولوگ پانیذ،از روز شنبه یازدهم آبان ماه با مراسم اهدای جوایز و تقدیر از هنرجویانی که در اختتامیه هفدهمین جشنواره پانیذ حضور نداشتند اما موفق به کسب مقام شدند،آغاز خواهد شد.این جشنواره باهدف حمایت از نخبگان ومعرفی استعدادهای جدید تا روز سه شنبه چهاردهم آبان ماه ادامه خواهد داشت.

ساعت شروع مراسم : ۱۷:۳۰
ساعت پایان : ۲۱:۳۰

#چهارمین_جشنواره_مونولوگ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting