اطلاع رسانی مرحله دوم حضور هنرجویان کاندید شده
لطفا به ساعت های مشخص شده اهتمام ورزید و سر ساعت حضور پیدا کنید.

گروه اول:

راس ساعت ۱۱ یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۴/۰۴
با در دست داشتن فرم داخل سایت همراه با عکس سه در چهار ضمیمه شده و در صورتی که عکس (۱۸*۱۳) برای سایت نداده اند با پشت نویسی کامل نام نام خانوادگی سال تولد رزومه همراه با فرم به خانم خانی تحویل دهید
( به هیچ عنوان غیر از تایم تعیین شده در آموزشگاه حضور نداشته باشید )

۱. ساجده باقری ۱۴ سال
۲. سوگند روزبهانی ۱۳ سال
۳.ساحل اصغری ۸ سال
۴. ترنم رهنما ۱۱ سال
۵. ارتمیس بیگدلی ۱۴ سال
۶. مانی امامی ۸ سال
۷. طاها صفاری ۱۴ سال
۸ عباس جیریایی ۱۵ سال
۹.النا نوری رنجبر ۹ سال
۱۰. هستی فدایی ۱۵ سال
۱۱ هستی مروجی ۱۵ سال
۱۲ رهام رضایی ۸ سال
۱۳. لیلیان انصاری ۱۰ سال
۱۴ .تلما اشتری ۱۱ سال
۱۵.سید محمد طاها هاشمی ۱۱ سال
۱۶. رها رضایی ۱۳ سال
۱۷.دیانا درخشنده ۹ سال
۱۸.محمد مهدی مشتاق فر ۱۵ سال
۱۹.اریو برزان سوفی زاده ۸ سال
۲۰. مهرسام موحدی ۱۳ سال