هنرجویانی که در پنج جشنواره مونولوگ اخیر پانیذ شرکت کرده اند، درصورتیکه آمادگی اجرای مونولوگ خودرا دریک جشنواره بزرگ و حرفه ای خارج از آکادمی پانیذ دارند، تا پایان امشب اطلاعات زیر را به واتساپ آکادمی ارسال نموده و پس از دریافت تایید اطلاعیه های بعدی را دنبال نمایند.

اولویت با مونولوگ هایی است که در جشنواره مونولوگ پانیذ رتبه و جایزه دریافت نموده اند.
اطلاعات مورد نیاز:
متن pdf مونولوگ ( حاوی اسم مونولوگ )
یک خلاصه یک خطی از داستان روایت
مدت زمان مونولوگ ( حداکثر ۱۵ دقیقه)
مونولوگ های تایید شده برای مراحل بعد و معرفی به جشنواره مذکور معرفی خواهند شد.