اصلاحیه
با توجه به اینکه روابط عمومی تئاتر وحشی به ما اطلاع دادند که این نمایش امروز استثنائاً ساعت ۲۱ اجرا می رود و این تایم برای هنرجویان تایم مناسبی نیست بنابراین فردا یکشنبه به تماشای این نمایش خواهیم نشست و کلیه کلاسهای امروز شنبه جوان ساعت 17 تا 20 راس ساعت برگزار خواهد شد.
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting