02
اکتبر

اسامی منتخبین برای گروههای تئاتر جشنواره نوزدهم پانیذ

هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای سومین روز از تست های گروه نوجوان برای گروه جناب آقای جمالی انتخاب شده اند 👇

نگین خان محمدی
محمدرضا اصغری
سیدزهرا مشکانی
مائده هادی‌
آریانا احمدی
معصومه شعبانی
ضحی حسین خانی
فاطمه عیوضی

در صورتی که اسم هنرجویی در لیست های بالا نمی باشد و تمایل به شرکت در نوزدهمین جشنواره( بخش نوجوان) را دارند، اسم ،فامیل و سن خود را به لینک زیر ارسال نمایند تا گروه بندی از جانب آموزشگاه صورت گیرد👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting