هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای سومین روز از تست های گروه نوجوان برای گروه جناب آقای جمالی انتخاب شده اند 👇

نگین خان محمدی
محمدرضا اصغری
سیدزهرا مشکانی
مائده هادی‌
آریانا احمدی
معصومه شعبانی
ضحی حسین خانی
فاطمه عیوضی

در صورتی که اسم هنرجویی در لیست های بالا نمی باشد و تمایل به شرکت در نوزدهمین جشنواره( بخش نوجوان) را دارند، اسم ،فامیل و سن خود را به لینک زیر ارسال نمایند تا گروه بندی از جانب آموزشگاه صورت گیرد👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting