اجرای ویژه نمایش
“زنان شوخ طبع وینزر”
با حضور استاد محمدعلی ساربان
امروز پنجشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه
ساعت ۱۸ (سالن حسین پناهی آموزشگاه پانیذ)
تماشای این نمایش فقط برای والدین و هنرجویان جوان (۱۸ سال به بالا) و به صورت رایگان میباشد

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting