اردو 🚌

🎭نمایشنامه خوانی اسفیکسیا🎭
نویسنده:
زهرا مینویی
تهیه کننده:
رکسانا خلوتی
کارگردان:
محمدرضا غریب زاده

دستیار کارگردان:
هنرجو امیر علی افسری راد
هنرجو علیرضا ابوطالبی
موسیقی : بنیامین قهرمان

بازیگران:
هنرجو پانیذ اسماعیلی
هنرجو معصومه فخر ذاکری
هنرجو سینا صفوی
هنرجو فربد کمال خانی

ساعت حرکت:18
ساعت اجرا:19
ساعت برگشت:20
فردا چهارشنبه 1399/06/26
تماشاخانه هيلاج

هزینه رفت و برگشت:15هزارتومان
خرید بلیت در تیوال : https://www.tiwall.com/p/esfiksia

مجری طرح : آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان پانیذ

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting