اجرای نمایشنامه خوانی “کلثوم ننه”
نویسنده : داوود محمدی فرد
کارگردان : محبت دارآفرین
با هنرمندی مدرس محبوب : فرشید هدی
و بازی هنرجو : زهرا رحمتی
امشب شنبه در ( عمارت خانه تئاتر) واقع در
خیابان سمیه بعد از خیابان نجات اللهی پلاک ۲۶۰
ساعت ۲۰:۰۰

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting