آزمون بیست و هشتم آبان ماه برگزار میشود لطفا با سه شنبه فردا اشتباه گرفته نشود
عزیزانی که آزمون کتبی دارند به پژوهشهای کانال مراجعه نمایند
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting