هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند👇

مهرسا جعفری🌹
رزینا مقدم 🌹
پانته آ آشتیانی🌹
فاطمه شیروانی🌹
النا منیعی🌹
حنانه کریمیان🌹
فائزه رضوی🌹
کیانا محمدی 🌹
لیلیان انصاری 🌹
نیوشا قاسمی 🌹
ویانا رحیم دوست🌹
پارمین طاهری🌹
ترنم مددی 🌹
آوا جیحونی🌹

جهت تست نهایی فردا پنجشنبه راس ساعت ۱۳:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند 🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting