هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند

عسل صداقتی
تینا ریوندی
لیندا ملکوتی خواه
شارمین افتخار
رزینا مقدم
درسا مزینانی
زهرا سمایی
آوا احمدی
هستی حضوری
عسل شه پرست
آرشیدا سلیمی
نیکا روشن ضمیر
مائده عظیمی
هلیا جوکار

جهت تست نهایی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۸:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting