فراخوان ۶۸۸

هنرجویان پسر

۲۰ تا ۲۳ سال

چشم رنگی

شباهت به رویا نونهالی

کارگردان:شهره سلطانی

جهت بازی در یک فیلم سینمایی

عکس های خود را تا ساعت ۱۸:۰۰ امروز چهارشنبه به لینک زیر ارسال نمایند
@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting