جیکوب ترمبلی

جیکوب ترمبلی بازیگر یازده ساله ی کانادایی است. او برای [...]