تیموتی شالامی

تیموتی شالامی تیموتی شالامی بازیگر آمریکایی است. او زاده ی [...]