آلفرد هیچکاک
11
ژانویه

آلفرد هیچکاک

سر آلفرد جوزف هیچکاک از کارگردانان خاص هالیوود است که او را برای آفرینش تعلیق های شگفت انگیز ستایش می کنند. منتقدان، آلفرد هیچکاک را یکی از تاثیرگذارترین کارگردان...

ادامه مطلب